Husorden

for selskabslokalerne i Logen Nexus, Kalundborgvej 63, 4300 Holbæk.

Husordenen gælder for brødrene i Nexus og for fremmede lejere.

Efter aftale med vicevært eller formanden, kan nøglen udleveres dagen før lejedagen, så der kan dækkes borde mm.
 

Der lejes ikke ud til ungdomsfester.

Lejer har ret til at benytte lokalerne i stueetagen, som udgør spisesalen, barstuen, køkkenet, depot- og anretterrum, hallen samt herre- og dametoiletter.

Køkkenet har ikke tilladelse til madlavning, men alene tilladelse til anretning af mad leveret udefra.

Alle de ovenfor nævnte lokaler samt inventar og service afleveres i rengjort stand, og alt brugt inventar og service skal ved afleveringen være sat på plads senest næste dag kl. 13.00

Fremsat og eller brugt glas, porcelæn, bestik og lignende, samt gryder og pander, skylles af før anbringelse i opvaskemaskinen.

Glas og bestik skal aftørres med et viskestykke før de/det anbringes på deres pladser i skabene

Opvaskemaskinen er tilsluttet sæbe og afspændingsmiddel. Brugsanvisning forefindes og SKAL følges.

Lejer sørger selv for duge, viskestykker, køkkenruller og eventuelt ekstra wc-papir, håndsæbe til toiletter og køkken, opvaskemiddel, opvaskebørster, rengøringsklude og svampe, stanniol, husholdningsfilm, beholdere til restmadvarer og sække til affald.

Al papemballage, flasker/dåser m.m., samt køkkenaffald sørger lejer for at bortskaffe på lovlig vis.

Såfremt lejer ønsker at benytte udlejers affaldscontainer, kan dette ske mod at betale  300 kroner for tømning.

Lejer kan benytte levende musik, eller musik fra anlæg. Forstærkeranlæg må kun bruges med moderat styrke.

Alle former for sang og eller musik skal ophøre senest kl. 1.00

Der er ikke tilladelse til at spille/synge længere end til kl. 1.00, og eventuel bødeforlæg vil blive opkrævet af lejer.

Det er ikke tilladt lejer eller lejers gæster at befærde det lejede med træsko eller lignende fodtøj.

Det er ikke tilladt at ryge i det lejede, og det er ikke tilladt at stå på stolene eller gå på bordene.

Lejer og lejers gæster må kun benytte P- pladsen i lejeperioden.

Aflevering af det lejede sker efter aftale med formanden Arne Aagesen

Hvis lejer aftaler rengøring med udlejer,  overgår dette ansvar til udlejer.

Ønsker lejer at Dannebrog skal hejses, aftales det med udlejer.

                                                                                                                  

Med venlig hilsen

Byggeselskabet ARES a.m.b.a.